• Model XL200
 • Hãng sản xuất Erba
 • Xuất xứ Ấn Độ
 • Công nghệ Đức
 • Model Chem7
 • Hãng sản xuất Erba
 • Xuất xứ Ấn Độ
 • Công nghệ Đức
 • Model Chem5V3
 • Hãng sản xuất Đang cập nhật
 • Xuất xứ Đang cập nhật
 • Công nghệ Đang cập nhật
 • Model Chem 7
 • Hãng sản xuất Erba
 • Xuất xứ Đức
 • Công nghệ Đang cập nhật
 • Model EMP-168
 • Hãng sản xuất Emperror
 • Xuất xứ Trung Quốc
 • Công nghệ Đang cập nhật
 • Model BS 3000M
 • Hãng sản xuất SinNoWa
 • Xuất xứ Trung Quốc
 • Công nghệ Đang cập nhật
 • Model Chem5V3
 • Hãng sản xuất ERBA
 • Xuất xứ Đức
 • Công nghệ Đang cập nhật