• Model XL300
  • Hãng sản xuất Erba
  • Xuất xứ Ấn Độ
  • Công nghệ Đức
  • Model Erba
  • Hãng sản xuất Erba
  • Xuất xứ Đức
  • Công nghệ Đức