Hệ thống khí oxy trung tâm

hinh anh

Cơ bản về hệ thống khí y tế trung tâm

Trong Y học hiện đại, các ứng dụng của khí y tế trong lĩnh vực điều trị bệnh nhân, phẫu thuật, cấp cứu và chuẩn đoán luôn luôn đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy, vấn đề cung cấp khí y tế cho các khu vực điều trị luôn là nhu cầu hàng đầu của các bện viện và là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hiện đại của các bệnh viện.

Về mặt đầu tư, xây dựng, hệ thống khí y tế được coi là một hệ thống thiết bị công trình và được trang bị lắp đặt khi đang xây dựng tòa nhà trong Bệnh Viện. Việc xây dựng nó cần được tiến hành kết hợp với việc quy hoạch các hệ thống công trình khác trong tòa nhà. Về mặt y tế, hệ thống được coi là thiết bị hỗ trợ điều trị, nên nó cần tương thích với các thiết bị hỗ trợ điều trị Y tế khác như máy gây mê, máy thở… và cần dược đặt ở những vị trí thuận lợi để điều trị bệnh nhân.

 Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, các bệnh viện trong nước có mức đầu tư hạn chế nên trong thiết kế, chỉ có phần hệ thống oxy y tế là hoàn chỉnh, còn hệ thống khí nén và hút chỉ giới hạn trong phần đường ống và ổ chờ ở trên tường.

 Với đặc thù nói trên, hệ thống khí y tế cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 ·       Cung cấp đầy đủ và liên tục khí y tế với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chuẩn được tham khảo: EN, DIN, BSI, FDA. Hệ thống còn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn Việt nam hiện hành.

·       Hệ thống nguồn cấp đảm bảo thừa tải, có khả năng nâng cấp và có hệ thống dự phòng.

·       Mô hình vận hành là trung tâm cung cấp khí y tế - hệ thống truyền dẫn, kiểm soát, báo động – hệ thống đầu cuối.

·       Toàn bộ hệ thống phải đảm bảo tính đồng bộ và tương thích.

·       Bố trí đầu ra của khí y tế cho các khu vực phải hợp lý, thuận tiện cho điều trị và và đảm bảo mỹ quan.

·       Là hệ thống hoạt động độc lập trong bện viện chỉ sử dụng cho các mục địch y tế.

·       Các thiết bị nên được lựa chọn trong số các nhà sản xuất nổi tiếng thế giới tại Châu Âu, Mỹ… đã được kiểm định, thử thách phù hợp với điều kiện Việt Nam.